Huolivek-palvelut

Haluatko muutoksen kohti parempaa elämää?

Huolivek 24/7


Nopea apu verkosta 24/7

Osallistuja saa oikea-aikaista apua ja neuvoja silloin kun hän tarvitsee niitä.

Lyhyet videot

Videoilla vastataan osallistujien etukäteen esittämiin kysymyksiin. 

Tukipalvelut ja muistuttajat

Osallistuja voi ladata kännykkäänsä muutosta tukevia taustakuvia tai tilata kannustavia sähköpostiviestejä.

Muutosvalmennus


Huolivek 24/7-palvelun lisäksi

Muutosvalmennuksen tukena on aina Huolivek 24/7-palvelu.

Muutosvalmentajan tuki 6kk ajan

Henkilökohtainen muutosvalmentaja tukee, kannustaa ja auttaa osallistujaa puhelimitse 1-4 kertaa kuukaudessa 6 kuukauden ajan. 

Tuloksiin perustuva laskutus

Kiinteän aloitusmaksun lisäksi laskutamme tilaajaa vain, jos alussa asetetut tavoitteet saavutetaan.

Perheiden yleisimmät ongelmat:

Julkaistu 4.11.2020 Helsingin Sanomissa, lähteinä Lastensuojelun Keskusliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Perheenjäsenten vuorovaikutushaasteet


Vanhempien jaksamattomuus


Perheiden taloudelliset ongelmat


Huolivek-palvelut tarjoavat:

Turvallisen ympäristön

Emme tee potilastietomerkintöjä tai kerää henkilötietoja. Yksityisyys on turvattu.

Samanlaiset palvelut

Ei enää eriarvoisuutta: Huolivek-palvelut ovat samanlaisia ympäri Suomen.

Ratkaisuja ongelmiin

Konkreettisia ratkaisuja raha-asioihin, parisuhteeseen sekä stressinhallintaan liittyviin ongelmiin.

Paremman elämän

Huolivek-palvelut mahdollistavat uuden elämänpolun aukeamisen.

Huolivek-palvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaista sosiaaliohjausta ja perhetyötä, joka ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Palvelut edistävät myös asiakkaitten mielenterveyttä.

Huolivek-palvelut tukevat asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä vahvistavat perheen voimavaroja toteuttaen näin sosiaalihuoltolakia, jonka mukaan sosiaalipalveluita on järjestettävä asiakkaan tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi sekä äkillisiin kriisitilanteisiin liittyviin tuen tarpeisiin.

Sosiaalihuoltolain mukaan palvelut on lähtökohtaisesti toteutettava siten, että asiakkaan on mahdollista hakeutua niihin oma-aloitteisesti ja riittävän varhaisessa vaiheessa. Näin ollen Huolivek-palveluita voidaan tarjota asiakkaalle esimerkiksi neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun, sosiaalihuollon tai terveyskeskuksen taholta. Tilaa A4-kokoinen esite asiakastiloihin: tilaus (at) huolivek.fi.


Huolivek-palvelut ovat voimavara- ja ratkaisukeskeisiä varhaisen tuen palveluita, jotka toteutuvat palveluntarpeen kannalta oikea-aikaisesti estäen näin arjen haasteiden muuttumisen kalliiksi ongelmiksi. Tärkeä osa palveluita ovat neuvot ja tuki tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen.

Palveluiden käyttökynnys on tehty matalaksi: verkossa ja etänä toteutuvat palvelut ovat asiakkaan saatavilla helposti. Osallistujien ei tarvitse olla huolissaan mitä kirjauksia heistä tehdään, sillä niitä ei tehdä lainkaan. Osallistujat eivät näe toisia osallistujia missään vaiheessa.


Satu Langenberg, Emparius

Kouluttaja ja muutosvalmentaja, Sote-palveluiden kehittäjä ja perhetyöntekijä

Copyright © Emparius 1901766-2. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Book Your Free Session Now

Enter your email below and we'll contact you to arrange your free session

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close