Huolivek-palvelut

Haluatko muutoksen kohti parempaa elämää?

Tukihenkilöpalvelu


Toteutus etänä tai livetapaamisin

Tukihenkilöpalvelu on saatavilla koko Suomen alueella etäyhteyksin ja Varsinais-Suomessa livetapaamisin.

24/7 verkkopalvelu

Jokainen asiakas saa lisäksi käyttöoikeuden Huolivek 24/7-verkkopalveluun, jossa apu on saatavilla ympäri vuorokauden. 

Tuntiveloitus 98 €

Mahdolliset kilometrikorvaukset lisätään hintaan.

Lapsiperheiden kotipalvelu


Varsinais-Suomen alueella

lapsiperheiden saatavilla on apua kodin- ja lastenhoitoon.

24/7 verkkopalvelu

Jokainen asiakas saa lisäksi käyttöoikeuden Huolivek 24/7-verkkopalveluun, jossa apu on saatavilla ympäri vuorokauden. 

Hinnat sopimuksen mukaan

Hintaan vaikuttaa tilattavat työtehtävät.

Perheiden yleisimmät ongelmat:

Julkaistu 4.11.2020 Helsingin Sanomissa, lähteinä Lastensuojelun Keskusliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Perheenjäsenten vuorovaikutushaasteet


Vanhempien jaksamattomuus


Perheiden taloudelliset ongelmat


Huolivek-palvelut tarjoavat:

Samanlaiset palvelut

Ei enää eriarvoisuutta: etänä toteutuvat Huolivek-palvelut ovat samanlaisia ympäri Suomen.

Ratkaisuja ongelmiin

Konkreettisia ratkaisuja vuorovaikutustaitoihin, raha-asioihin, parisuhteeseen sekä stressinhallintaan liittyviin ongelmiin.

Paremman elämän

Huolivek-palvelut mahdollistavat uuden elämänpolun aukeamisen.

Huolivek Tukihenkilöpalvelusta on suurin hyöty silloin, kun tukihenkilöpalvelu tarjotaan perheen vanhemmille. Vanhemmat ovat avainasemassa, kun perheenjäsenten väliseen dynamiikkaan tarvitaan muutosta. Tukihenkilö tukee vanhempia tässä muutosprosessissa ja mahdollistaa uudenlaisten käyttäytymismallien syntymisen perheeseen.

Huolivek-palvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaista sosiaaliohjausta ja perhetyötä, joka ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Palvelut edistävät myös asiakkaitten mielenterveyttä.

Huolivek-palvelut tukevat asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä vahvistavat perheen voimavaroja toteuttaen näin sosiaalihuoltolakia, jonka mukaan sosiaalipalveluita on järjestettävä asiakkaan tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi sekä äkillisiin kriisitilanteisiin liittyviin tuen tarpeisiin.

Sosiaalihuoltolain mukaan palvelut on lähtökohtaisesti toteutettava siten, että asiakkaan on mahdollista hakeutua niihin oma-aloitteisesti ja riittävän varhaisessa vaiheessa. Näin ollen Huolivek-palveluita voidaan tarjota asiakkaalle esimerkiksi neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun, sosiaalihuollon tai terveyskeskuksen taholta. Tilaa A4-kokoinen esite asiakastiloihin: tilaus (at) huolivek.fi.


Huolivek-palvelut ovat voimavara- ja ratkaisukeskeisiä varhaisen tuen palveluita, jotka toteutuvat palveluntarpeen kannalta oikea-aikaisesti estäen näin arjen haasteiden muuttumisen kalliiksi ongelmiksi. Tärkeä osa palveluita ovat neuvot ja tuki tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen.


Satu Langenberg, Emparius

Perheohjaaja ja parisuhdevalmentaja

Copyright © Emparius 1901766-2. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Book Your Free Session Now

Enter your email below and we'll contact you to arrange your free session

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close